Hội Cựu chiến binh phường Quang Trung tích cực thực hiện ủy thác vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội thị xã

Nhằm giúp cho các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, vươn lên trong cuộc sống, Hội...

BÌNH CHỌN CHO DU LỊCH VIỆT NAM TẠI WORLD TRAVEL AWARDS 2024

Giải thưởng World Travel Awards (gọi tắt là WTA) ra đời vào năm 1993, là giải thưởng uy tín được công nhận trên toàn thế giới và được ví như “Giải Oscar của...

Văn bản chỉ đạo điều hành Tìm kiếm

Số ký hiệu Ban hành Tên văn bản
27/2024/TT-BTC 03/05/2024 Thông tư số 27/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương
07/2024/TT-BKHĐT 26/04/2024 Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu
05/2024/TT-TTCP 26/04/2024 Thông tư số 05/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra
45/2024/NĐ-CP 26/04/2024 Nghị định số 45/2024/NĐ-CP, ngày 26/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
11/2024/TT-BGTVT 26/04/2024 Thông tư số 11/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới

BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU

ĐẸP VÀ CHƯA ĐẸP

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

CÔNG TÁC ĐẢNG

HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI CHÍNH QUYỀN

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ DÂN PHỐ VÀ CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN

TIN TỨC KHÁC

THÔNG TIN CẦN BIẾT

THỜI TIẾT

oC
Weather Ho Chi Minh City , VN